Sinergija narave in znanosti

Varovanje osebnih podatkov in politika zasebnosti


1. Varovanje osebnih podatkov

Podjetje Dogoteka d.o.o. spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani www.dogoteka.si in spletne trgovine shop.dogoteka.si in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varovala in jih brez privolitve ne bo posredovala tretji osebi oziroma jih ne bo uporabilo drugače, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika in za določen čas 5 let oziroma, če Zakon o varovanju osebnih podatkov predvideva drugače, za čas kot ga predvideva.

Dogoteka d.o.o. lahko podatke posreduje samo pogodbenemu obdelovalcu podatkov. Dostavni službi Pošta Slovenije bomo tako zaupali ime in priimek uporabnika, naslov za dostavo, telefonsko številko ter e-mail naslov.

Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, na način, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.
Zbirka osebnih podatkov je zavedena na spletni strani informacijskega pooblaščenca (www.ip-rs.si).

Vedno imate pravico do brezplačnih informacij, kjer lahko preverite pravilnost vaših shranjenih podatkov. Če želite, se lahko obrnete na info@dogoteka.si in nam pošljete vašo zahtevo po e-pošti ali navadni pošti. Po posredovanju informacij bodo vsi popravki, zaprtja ali izbrisi - v kolikor so v skladu z zakonom - izvedeni.

Dogoteka se zavezuje, da bo spoštovala vašo zasebnost. Zato bodo vse informacije, pridobljene prek spletnega mesta www.dogoteka.si in shop.dogoteka.si zaščitene v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Zakon o varstvu osebnih podatkov; ZVOP-1 Uradni list: 86/2004, 113/2005-ZlnfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1, Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR; Uredba (EU) 2016/679 Evropski parlament, Direktiva (EU) 2016/680 Evropski parlament).2. Politika zasebnosti


Zagotavljanje zasebnosti

Podjetje Dogoteka d.o.o. se zavezuje k varovanju vaše zasebnosti. V kolikor vas prosimo za kakršnekoli informacije na podlagi katerih se vas lahko identificira tekom uporabe te strani, vam zagotavljamo, da bodo le te uporabljene v skladu s to izjavo o zasebnosti. Podjetje Dogoteka d.o.o. lahko občasno spremeni vsebinsko nadgradnjo te strani.


Kdo je upravljalec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Dogoteka d.o.o., s sedežem na Golem Brdu 3 a, 1215 Medvode Slovenija, družba, ki je lastnica spletnega mesta www.dogoteka.si (v nadaljevanju "Digitalna lastnina"). Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je Ksenija Oseli Donati.
Na upravljavca podatkov se lahko obrnete pisno na zgornji naslov ali po e-pošti info@dogoteka.si.


Vrste podatkov

Osebni podatki se zbirajo za namen nemotene izvedbe naročil oz. ponudbe, komunikacijo s kupcem, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev ter, če nam podate svoje soglasje tudi informacije o naših promocijah glede novih izdelkov ter posebnih ponudb, ki vam jih kot obvestila pošiljamo preko elektronske pošte in telefonske številke vse, dokler ne pošljete zahteve za odjavo.

Podatki, ki se obdelujejo, so lahko:

Glede na zahtevane storitve in / ali funkcionalnosti so nekateri podatki morda obvezni, saj so potrebni za zagotavljanje storitve ali izdelka, ki ga potrebujete, ali za omogočanje dostopa do te funkcije.

Ti podatki so zato potrebni za pravilno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih zakonskih ali podzakonskih določb.

Če teh podatkov ne vnesete, lahko pride do nezmožnosti dokončanja vaše registracije kot uporabnika ali nezmožnosti prejema takšnih storitev ali izdelkov ali izkoriščanja zahtevane funkcionalnosti.


Namen obdelave podatkov

Podjetje bo zbrane podatke o obiskovalcih (uporabnikih) uporabljalo samo za naslednje namene:


Vaši osebni podatki bodo lahko posredovani drugim podjetjem, ki jih nadzoruje upravljavec podatkov, ali tretjim osebam, ki sodelujejo z upravljavcem podatkov pri zagotavljanju storitev. Slednje vključujejo:

Poleg tega se lahko vaši podatki za vse namene, navedene v informativnem obvestilu, pošiljajo tudi v tujino, znotraj ali zunaj Evropske unije, v skladu s pravicami in jamstvi, ki jih predvideva veljavna zakonodaja, in ob preverjanju ustreznosti zaščite, ki jo zagotavlja tretja država.


Namen obdelave podatkov
  1. Zgoraj navedene podatke bo administrator obdelal za namene trženja in sicer za pošiljanje e-novic osebi, ki je dala soglasje. Oseba, ki izda to privolitev, potrjuje, da bo skrbnik obdelal zgornje osebne podatke v času trajanja privolitve. Shranjevanje osebnih podatkov se lahko hrani le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani. Na spletnem mestu bodo shranjeni osebni podatki za tekoče koledarsko leto od trenutka registracije, shranjevanje osebnih podatkov se bo samodejno obnovilo z novim koledarskim letom, razen v primeru preklica. Dogoteka hrani vaše osebne podatke v digitalni obliki. Po prenehanju potrebe po upravljanju osebnih podatkov ali na podlagi preklica uporabnika se podatki izbrišejo. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Podatki so arhivirani na naslovu: Dogoteka d.o.o., Golo Brdo 3A, 1215 Medvode.
  2. Osebne podatke bo obdeloval le upravitelj ali oseba, s katero ima skrbnik pravilno izvedeno pogodbo o obdelavi.
  3. Soglasje je mogoče kadarkoli preklicati na način, da nam preko elektronske pošte na e-mail naslov info@dogoteka.si pošljete odjavo od prejemanja e-novic ali pa nam le to pisno posredujete na naslov podjetja Dogoteka d.o.o., Golo Brdo 3a, 1215 Medvode, Slovenija.
  4. Skrbnik vas opozarja, da imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.


Pravice uporabnikov oziroma strank po splošni odredbi GDPR

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot uporabnik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve
Če ste kot uporabnik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (za enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravica dostopa do osebnih podatkov
Kot uporabnik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določenih informacij.

Pravica do popravka osebnih podatkov
Kot uporabnik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot uporabnik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)
Kot uporabnik imate pravico doseči, da se vaši osebni podatki izbrišejo, kadar ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo obdelavo. Preprečitev obdelave je mogoča v posebnih okoliščinah:

Pravica do omejitve obdelave
Kot uporabnik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:


Pravica do prenosljivosti podatkov
Kot uporabnik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Pravica do ugovora obdelavi
Kot uporabnik lahko ugovarjate obdelavi v primeru obdelave za potrebe opravljanja nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti ter direktnega marketinga (vključujoč profiliranje).

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Kot uporabnik imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.
Kot uporabnik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, naslovite na upravljavca, podjetje Dogoteka d.o.o., kar lahko storite tako, da nas kontaktirate preko info@dogoteka.si.

Primer varnostnega incidenta

V primeru vdora v sistem, kraje ali izgube osebnih podatkov mora Dogoteka obvestiti organe v 48 urah, posameznega uporabnika pa v 72 urah.


Pritožbe

Obveščamo vas, da imate pravico vložiti pritožbo pri nadzorniku za varstvo podatkov, zaradi zaščite osebnih podatkov.


Uporabno gradivo

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/GDPR/Splosna_uredba_o_varstvu_podatkov-letak_maj2017_v2.pdf
www.varninainternetu.si/Dogoteka d.o.o.
Medvode, 10.09.2021Varovanje osebnih podatkov in politika zasebnosti
Varovanje osebnih podatkov in politika zasebnosti (PDF)
 Untitled Document
dogoteka